• DETALJI TVRTKE
  MING TAI INDUSTRIAL CO., LTD
  Na?a osnovna djelatnost je proizvodnja trakastih ?eli?nih opruga koja uklju?uje i izradu standardnih, torzijskih, specijalnih i konzistentnih opruga za ugljene ?etkice, opruga promjenjive i nepromjenjive elasti?nosti kao i drugih. Sve opruge se proizvode postupcima rezanja, zagrijavanja, rubljenja i oblikovanja koji osiguravaju najvi?u kvalitetu proizvoda. Proizvodi su spremni za isporuku i distribuciju.
  Tip poduze?a: proizvo?a?
  Management: Shyue-Sheng Chen
  Izvoz: U svetu
  Broj radnika: 49
  Godina osnivanja: 1966
  Certifikati: ISO 9001: 2000
   
  PROIZVODI
  constant_force_spring Rolna opruga
  Opruge nepromjenjive elasti?nosti izra?uju se postupkom obavijanja ?eli?nih traka oko spirale s stalnom privla?nom silom koja onemogu?ava odvajanje trake od spirale. Prednost opruga nepromjenjive krutosti u odnosu na tradicionalne ?i?ane opruge je da se prilikom razvla?enja s kratkim po?etnim otklonima uz djelovanje stalne sile, ?eljeno optere?enje posti?e kratkim razvla?enjem s sposobno??u velikog ekstenziteta.
  constant_torque_spring Nepromjenjiva torzijska opruga
  Nepromjenjiva torzijska opruga se izra?uje namotavanjem ?eli?ne trake oko spirale. Kada su opruge usmjerene u suprotnom smjeru prema izlaznom bubnju zbog uobi?ajenog optere?enja, nastati ?e sila koja ?e sprije?iti odmatanje. Me?utim, ukoliko optere?enje nestane, stalne torzije ?e istovremeno iza?i iz izlaznog bubnja.
  Constant Force Spring for Carbon Brush Rolna opruga
  Veliki izbor razli?itih opruga za dr?a?e ?etkica. Stalnim pritiskom izmjenjiva?a na ?etkicu bilo koje du?ine, produljuje se njen ?ivotni vijek i smanjuje elektri?no tro?enje. Kompaktan dizajn za manje motore i malen promjer pru?aju mogu?nost du?ih ?etkica i ve?ih izmjenjiva?a, uz smanjeno iskrenje te ni?i utjecaj elektromagnetske interferencije (EMI).
  prestressed power spring Spiralne opruge
  Posebna opruga je ?eli?na traka omotana oko osovine i zatvorena u samom ku?i?tu. Kada sila okre?e oprugu, osovina se lagano pomi?e zajedno s ku?i?tem opruge i pretvara rotacijsku energiju u obrtnu silu. Kada djelovanje sile prestane, obrtna sila se osloba?a putem centralne osovine ili ku?i?ta.
  power spring Prednapete posebne opruge
  Posebna opruga je ?eli?na traka omotana oko osovine i zatvorena u samom ku?i?tu. Kada sila okre?e oprugu, osovina se lagano pomi?e zajedno s ku?i?tem opruge i pretvara rotacijsku energiju u obrtnu silu. Kada djelovanje sile prestane, obrtna sila se osloba?a putem centralne osovine ili ku?i?ta. Prilikom otpu?tanja, zahvaljuju?i svojem obliku, prednapeta posebna opruga poprima oblik slova S dok posebna opruga ima spiralan oblik. Me?utim, prednapete posebne opruge mogu zadr?ati od 25% do 55% vi?e energije od posebnih opruga. Osim toga, imaju i ve?e zavoje od posebnih opruga zbog njihove jednake veli?ine. Posebne opruge se uglavnom koriste u satnim mehanizmima, motorima u igra?kama i sigurnosnim sustavima kao ?to su strujni vodovi, ventili za kompresore i sigurnosni pojasevi u automobilima. Dimenzije proizvoda su : debljina – od 0.03 do 0.75mm i ?irina od 1.0 do 50mm.
  variable force torque spring Opruga promjenjive elasti?nosti
  Opruga promjenjive elasti?nosti ne podlije?e Hookovom zakonu – optere?enje se pove?ava proporcionalno sa silom. Ovisno o Va?im zahtjevima, mogu?e je dobiti oprugu koja mo?e izdr?ati znatno ve?a optere?enja. U nastavku su obja?njene poveznice izme?u optere?enja i sile, koje se mogu primijeniti u posebnim slu?ajevima.
  variable force torque spring
  variable force torque spring
  variable force torque spring
  Brief by Languages
  ?e?tina
  Espa?ol
  Italiano
  Norsk
  Roman?
  Suomi
  Ελληνικ?
  ???????
  簡體中文
  Dansk
  Fran?ais
  Magyar
  Polski
  Sloven?ina
  Svenska
  Български
  ???
   
  Deutsch
  Hrvatski
  Nederlands
  Português
  Sloven??ina
  Türk?e
  Русский
  日本語
  Ming Tai Industrial Co., Ltd.
  No. 250, Sing Jhong Road,
  Tamsui, New Taipei City 251, Taiwan
  Tel: 886-2-26228651
  E-mail: mtis@powerspring.com.tw
  Copyright ? Ming Tai Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.
  Powered by Lotus Business Information Co. / Member of Allitwares.com/Allmetalworking
  Product categories of Ming Tai include constant force spring, constant torque spring, power spring, variable force springs, spring-Strip tube.
  亚洲 日韩 国产 中文视频